Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

close

Szanowni Państwo,

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”) zastąpi dyrektywę o ochronie danych 95/46/WE i będzie stosowane  w krajach UE od 25 maja 2018 r.

 

W ramach naszych starań w celu osiągnięcia zgodności z RODO, a także w celu dostarczania informacji o tym, jak Państwa dane osobowe są przetwarzane przez naszą firmę, poniżej przekazujemy niezbędne informacje w tym zakresie:

 

Administratorem Państwa danych osobowych W.E.S.T. - Polska Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Buforowa 104,  zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 143413 (Administrator).

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a nami w celu realizacji umów/ zamówień  ( w tym w szczególności obsługi Państwa zamówień poprzez sklep internetowy, w którym zarejestrowaliście Państwo swoją firmę), a ponadto w celu marketingu bezpośredniego produktów lub usług Administratora, a także w celu przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, o ile wyrazili Państwo zgodę na ich otrzymywanie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Odbiorcą Państwa danych osobowych są wyłącznie pracownicy i współpracownicy Administratora. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. Administrator nie stosuje profilowania.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia. W każdym razie dane są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji transakcji/zlecenia zawartego z Administratorem wliczając w to czas przedawnienia się roszczeń. Administrator będzie też brał pod uwagę czas, w którym jest zobowiązany do zachowania danych i/lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne. 

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie, bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

Jeśli nie chcecie Państwo otrzymywać od nas żadnych informacji reklamowych lub promocyjnych, prosimy o taką informację drogą mailową lub na piśmie. Wówczas Państwa  adres e-mail zostanie usunięty z listy mailingowej i nie będziecie Państwo otrzymywać naszych newsletterów, ani innych informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

 

 

 


Certyfikaty

Przedpłata Podane ceny na stronie obowiązują dla przedpłaty

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Odroczony termin
30 dni Kredyt kupiecki + 1,5% do wartości zamówienia brutto.

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.

Pobranie Koszt pobrania - 10 zł netto ( do kwoty max 3000 zł brutto)

Wybraną metodę płatności wpisz w komentarzu.